Duyu Bütünleme - Bizim Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon


Duyu BütünlemeBireyler, çevrelerini görme, işitme, dokunma, tat, koku, vestibüler (denge ve hareket) ve propriosepsiyon (kas ile eklem) duyularından gelen bilgiler ile deneyimler ve yorumlar. Duyusal bütünleme ise beynin bu duyusal bilgileri düzenleyip yorumladığı süreçtir ve birçoğumuzda duyu bütünleme tipik çocukluk deneyimleri ile gelişmektedir. Duyu bütünleme, bireylere güvenli bir şekilde hissetmelerine yardımcı olur.

Bazı bireylerin duyusal bütünleme bilgiyi düzenleme becerisi olması gerektiği gibi gelişmeyebilir ve sonucunda birey öğrenme, konsantrasyon, okul başarısı, sosyal iletişim, oyun, giyinme, yemek yeme ve sakin kalabilme gibi günlük yaşamında zorluklar çekebilir. Bu durum duyu bütünleme bozukluğu veya duyu işlemleme bozukluğu olarak tanımlanabilir. Duyusal bütünleme bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat dağınıklığı, Serebral Palsi, öğrenme güçlükleri ve diğer nörolojik durumlar ile prematüre doğan bireylerde görülebilir.

Duyusal işlemlemede güçlüğü olan bireyler;

  • Dokunma, hareket, ses veya görememeye aşırı tepkili olabilir.
  • Duyusal girdiye normalin altında tepki verebilir.
  • Normalin altında düşük veya üstünde yüksek aktivite seviyesine sahip olabilir.
  • Koordinasyon problemleri yaşayabilir.
  • Akademik başarı ya da günlük yaşam becerilerinde gecikme yaşayabilir.
  • Davranış organizasyonunda zayıf olabilir.
  • Zayıf kendilik konseptine sahip olabilir.

Duyu bütünleme temelli seanslarımız ile her bireyin ihtiyaçlarına göre program uygulanmaktayız. Çünkü seanslar; self-regülasyonu, duyusal işlemlemeyi, vücut farkındalığını, motor planlamayı ve/veya kaba-ince motor becerilerin gelişimini hedefler.

Seans sırasında evlatlarımız uzman eğiticimiz ile ilk görünüşte normal oyun oynuyormuş gibi görünüyor ise de, uzman duyusal süreçleri ile beceri gelişimini desteklemek için düzenlenmiş aktiviteler kullanarak çok aşamalı ve sıkı bir çalışma sürdürülmektedir.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ve medikal araştırma merkezlerinde yapılan tıbbi araştırmalar duyu bütünleme ile bireylerde motor planlama, sosyalleşme, dikkat, davranışsal regülasyon, okuma becerileri, oyun becerileri ve bireysel hedeflere ulaşmak açısından başarılı sonuçları ortaya çıkarmıştır.